28 lutego 2019 r. odbył się finał powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników, 6 marca wręczenie nagród uczestnikom.

Koordynatorem Powiatowym konkursu jest Biblioteka Szkolna PSP nr 3. Finał powiatowy –  zmagania konkursowe i wręczenie nagród odbyły się, jak widać, w OBP.

Foto: Aneta Domańska