Spokoju w sercu i pokoju na świecie.

Niech Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre.

Przegoni troski i smutki.

Obudzi nadzieję na lepsze jutro.

Życzą

dyrektor i pracownicy Oleskiej Biblioteki Publicznej