OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON:
Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie, ul. Aleksandra 5, 46-300 Olesno, REGON 001064522
Inspektor ochrony danych i adres jego siedziby:
Antoni Bojanowski, 46-300 Olesno, ul. Aleksandra 5, tel. 34-3582030, e-mail: obp@olesno.pl

  • Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres korzystania z usług Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych.
  • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do nas.