Usługa KSIĄŻKI NA TELEFON ponownie dostępna!

W trakcie epidemii szczególnie polecamy ją osobom z starzym.

Zamów książki telefonicznie

Każdy, kto przez wzgląd na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie może przyjść do biblioteki, może zamówić książkę telefonicznie. Wystarczy tylko zadzwonić do Wypożyczalni Głównej Oleskiej Biblioteki Publicznej.

Na telefony czekamy od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Wypożyczalni Głównej. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 8 egz. zbiorów (beletrystyka, literatura popularno-naukowa) w tym książki tłoczone dużym drukiem lub 2 tytuły zbiorów audiowizualnych (płyt CD, DVD, kaset wideo, książek mówionych). Książki wypożyczamy na okres nie dłuższy niż 30 dni. Służymy ponadto radą w doborze lektury.

Telefony: 34 358 28 34 wewn. 24 lub 517 706 565

Regulamin usługi „Książki na telefon”

§ 1

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Olesna, którzy ze względu na stan zdrowia (przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie w godzinach otwarcia Wypożyczalni Głównej.
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie w każdy czwartek w godz. 10:00 – 15:00.
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
  a) okazać aktualny dowód osobisty w przypadku osób pełnoletnich, ważną legitymację szkolną w przypadku osób niepełnoletnich,
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu, za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
 7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 8 egz. zbiorów, w tym 2 tytuły zbiorów audiowizualnych (płyt CD, DVD, kaset video, książek mówionych)
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30
 4. Termin zwrotu wypożyczonego zbioru może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada
 3. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 5 

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do dyrektora OBP w Oleśnie.

§ 6

 1. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2016 r.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do nas.

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

Administratorem danych osobowych jest Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka, ul. ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno, Numer NIP 576-11-90-749. W przypadku wyrażenia przedmiotowej zgody:

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
 • w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.