Oleska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Regios zapraszają na spotkanie z Kamilem Czaińskim, slawistą i badaczem języka śląskiego.

Wokół języka śląskiego - spotkanie
  • Gwara czy język / Charwa abo gŏdka
  • Geografia języka śląskiego i Ślązaków / Geografijŏ gŏdki ślōnskiyj a Ślōnzŏkōw
  • Język śląski pośród języków słowiańskich / Gŏdka ślōnskŏ postrzōd gŏdek słowiańskich
  • Historia języka śląskiego / Geszichta gŏdki ślōnskiyj
  • Badania socjolingwistyczne i społeczne postrzeganie języka śląskiego / Podszukowania socyjolingwistyczne a społeczne widzynie gŏdki ślōnskiyj
  • Dialekty języka śląskiego / Dyjalekta gŏdki ślōnskiyj

Teksty w języku / dialekcie śląskim w naszym katalogu >>>

Wydarzenie na Facebooku >>>>

Kamil Czaiński – bohemista i badacz języka śląskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, współrealizuje projekt naukowy „Różnorodność językowa w Polsce” oraz przygotowuje pracę doktorską na temat ideologii językowych na Śląsku Cieszyńskim. Tłumacz, redaktor, wikipedysta.

Kamil Czaiński – bohymista a podszukŏwŏcz ślōnskij gŏdki, dochtorant we Institucie Slawistyki Polskij Akadymije Nauk, spōłrealizuje wisynszaftowy projekt „Jynzykowŏ roztōmajtość w Polsce” a rychtuje dysertacyjõ na tymat jynzykowych ideologiji na Cieszyńskim Ślōnsku. Przekłŏdŏcz, redachtōr, wikipedysta.

Wokół języka - artykuł

W najnowszym numerze Gazety Oleskiej artykuł Tomasza Hutscha. Do przeczytania w czytelni, zapraszamy – do czytelni i na spotkanie (8 II, godz.18:30)
*Świat po śląsku – Welt po ślōnsku : wokół języka śląskiego w oleskiej Bibliotece / Tomasz Hutsch // Gazeta Oleska. – 2024, nr 76, s. 15

Spotkanie z Kamilem Czaińskim plakat

Takiego „Hobbita…” pewnie jeszcze nie znacie! Od 8 lutego do wypożyczenia „The Hobbit, or There and back again” w śląskim przekładzie Grzegorza Kulika.
Hobit małowiela niy wyskoczōł ze skōry, jak syczynie doszło do jego uszōw, i narŏz ôboczōł blade ôczy wytrzyszczać sie na niego.
– Ftoś ty je? – pedzioł a wyciōng sztylet przed siebie.
– Co ôn je, mōj sacss? – szepnōł Golum (co dycki prawiōł do siebie, bo nigdy niy mioł żŏdnego, co by dō niego mōg mōwić). To bez to sam prziszoł, bo naprŏwdã w tyj chwili niy mioł głodu, bŏł ino ciekŏw. We inkszym przipŏdku nojprzōd by chycioł, a dopiyro potym szeptoł.
– Jŏch je pōn Bilbo Bojtelŏk. Straciōł żech cwergi i czarownika i niy wiym, kaj żech je. I niy chcã tego wiedzieć, jak ino stōnd pōdã.”

*Hobit abo Tam i nazŏd / J. R. R. Tolkien ; przełożōł Grzegorz Kulik ; pieśni śpiywki i wiersze tumaczōł Mirosław Syniawa. Silesia Progress, 2023

Hobbit po śląsku
Stowarzyszenie Regios - logo