Wykonanie w 2019 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwotę dotacji wydatkowano w 100%. Zdanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 143 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 830 wol. i dorosłych – 241 wol., książki mówione – 1 wol.

Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 209 wol., literaturę piękna dla dzieci, młodzieży – 547 wol. i dorosłych – 560 wol. (w tym książki z duża czcionką – 8 wol.) oraz książki mówione – 30 wol.

W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Wszystkie zakupione zbiory udostępniono czytelnikom w formie wyodrębnionej kolekcji pn. Nowości.