Wykonanie w 2020 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwotę dotacji wydatkowano w 100%. Zdanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od dnia 13.10.2020 r. do dnia 30 listopada 2020 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 106 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 199 wol. i dorosłych – 237 wol. (w tym książki z dużą czcionką – 3 wol.), książki mówione – 11 wol.

Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 211 wol., literaturę piękna dla dzieci, młodzieży – 530 wol. i dorosłych – 373 wol. (w tym książki z dużą czcionką – 8 wol.) oraz książki mówione – 25 wol.

W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Wszystkie zakupione zbiory udostępniono czytelnikom w formie wyodrębnionej kolekcji pn. Nowości.

Olesno, dnia 30 listopada 2020 r.