Banknoty pamiątkowe “0 euro” pojawiły się w 2015 roku we Francji. W zamyśle miały być pamiątkowymi gadżetami oferowanymi turystom – obok magnesów z wizerunkami znanych miejsc czy też widokówek.
Na awersie ukazywały zabytki, widoki miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych lub turystycznych. Ponadto pokazywały obrazy, rzeźby i zabytki, które z racji swej wyjątkowości były trudno dostępne w galeriach i muzeach. Aby uatrakcyjnić taki banknot, początkowo dla turystów, a później dla kolekcjonerów, postanowiono drukować je w wytwórni papierów wartościowych w technice offsetu na papierze banknotowym wyprodukowanym z bawełny. Wszystkie banknoty “0 euro” były i są zabezpieczone znakiem wodnym, mają hologram, mikrodruk, nitkę zabezpieczającą oraz elementy świecące w świetle UV. Polskie banknoty zaczęły ukazywać się w 2019 roku.

Organizatorzy wystawy: Oleska Biblioteka Publiczna oraz Oddział Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego w Oleśnie