Losy pisarzy polskich podczas I wojny światowej

2019-02-04T13:41:29+00:00

Dr Grzegorz Brodacki jest autorem opracowania dwutomowego wydania listów Władysława Orkana; w zbiorach biblioteki znajdują się też jego autorstwa „Bajki spod Olesna”.