Dr Grzegorz Brodacki jest autorem opracowania dwutomowego wydania listów Władysława Orkana; w zbiorach biblioteki znajdują się też jego autorstwa „Bajki spod Olesna”.