Prosimy o odbiór zarezerwowanych książek!

  •  Rezerwacje bieżące prosimy odbierać w terminie do 7 dni od dokonania rezerwacji.
  • Rezerwacje zaległe (sprzed zamknięcia biblioteki) były dostępne do 22 maja, po tym terminie zostały skasowane.

 

Aktualizacja: 25 V 2020