Filia dla Dzieci

zaprasza dzieci do udziału w zajęciach

Ferie w bibliotece
od 16:00 do 17:00

We wtorki (29 stycznia i 5 lutego)
gry, zagadki i zabawy plastyczne
W czwartki (31 stycznia i 7 lutego)
głośne czytanie i zabawy literackie.