„Balladynę” Juliusza Słowackiego czytaliśmy na oleskim Rynku 5 września 2020 r.

Rokrocznie, od 2012 roku, w pierwszą sobotę września w całej Polsce pod patronatem Pary Prezydenckiej odbywa się Narodowe Czytanie. Akcja publicznego czytania największych dzieł należących do kanonu literatury polskiej, która została nazwana „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku wybrano Balladynę Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu, ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane pięć lat później w Paryżu.

W swym dramacie poeta połączył realizm i fantastykę, skoncentrował się na  postawach i czynach bohaterów oraz na temacie władzy: zarówno o dążeniach do niej, jak i o sposobie jej sprawowania. W tej osadzonej na tle baśniowych dziejów Polski dużą rolę odgrywają duchy: nimfa wodna Goplana oraz jej poddani Skierka i Chochlik. To one wskazują chatę wdowy Kirkorowi, to one podsuwają pomysł rywalizacji, której stawką jest małżeństwo z Kirkorem oraz śmierć jednej z sióstr.

Sztuka wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo i rzeźbę, a  jej liczne inscenizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Na oleskim Rynku 5 września także można było wysłuchać „Balladyny” przeczytanej przez oleskich lektorów. Czytanie rozpoczął „Listem dedykacyjnym” zastępca burmistrza Olesna, Jerzy Chęciński. Później poszczególne role czytali:

KIRKOR, pan zamku      dr Korneliusz Wiatr, dyrektor Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej, Zasłużony dla Ziemi Oleskiej;

MATKA – wdowa       Ewa Żak, koordynatorka kampanii CPCD, lektorka bibliotecznych „Spotkań z żywym słowem”;

BALLADYNA          Katarzyna Sztuka-Rzepka,  nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie;

ALINA           Aleksandra Płaszewska, instruktorka Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie;

FILON            Karina Leniec, bibliotekarka;

GRABIEC      Janusz Wojczyszyn, sekretarz Gminy Olesno, radny Rady Powiatu Oleskiego;

FON KOSTRYN, naczelnik straży w zamku Kirkora          Michał Drab, oleśnianin, autor książki grozy pt. „Pomiędzy – 10 mrocznych opowiadań”;

KANCLERZ              Danuta Gmur, oleska poetka, Zasłużona dla Ziemi Oleskiej, lektorka „Spotkań z żywym słowem”;

POSEŁ ZE STOLICY GNEZNA, SZLACHCIC, LEKARZ KORONNY             Hubert Imiołczyk, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Oleśnie;

ŻOŁNIERZ I GONIEC         Justyna Głomb, bibliotekarka;

GOPLANA , nimfa, królowa Gopła              Olimpia Zielińska, kierownik Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu;

CHOCHLIK        druhna Laura Kainka, uczennica Zespołu Szkół w Oleśnie;

SKIERKA      Małgorzata Żak, mieszkanka Olesna, pracownica Ośrodka Opieki społecznej w Oleśnie;

Dodatkowo można było zobaczyć wystawę związaną z Balladyną.

Dziękujemy wszystkim lektorom za brawurowe przeczytanie, a wszystkim słuchającym za miłe przyjęcie.

Już dziś zapraszamy na 10. Narodowe Czytanie w pierwszą sobotę września 2021 roku, kiedy to wspólnie przeczytamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Czytanie na oleskim Rynku zorganizowała Oleska Biblioteka Publiczna.