Tak oto zostaliśmy biblioteka dyplomowaną.

Zgodnie z treścią dyplomu zapraszamy nieustannie w dzień, ale i w Noc Bibliotek.

Noc Bibliotek dyplom