13 września 1970 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Lotników Polskich. Informację o tym podał kwartalnik „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro” (nr 1-2 / 1971), publikując fotografię autorstwa Jana Dziurdzika. Projekt pomnika wyłoniono w konkursie, który wygrał (oleski wówczas) plastyk Adam Chyrek.

Odsłonięcie Pomnika Lotników Polskich