Oto i nasza fotorelacja ze spotkania „Wokół języka śląskiego – Naôbkoło ślōnskij gŏdki”.

Kamil Czaiński – bohemista i badacz języka śląskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, współrealizuje projekt naukowy „Różnorodność językowa w Polsce” oraz przygotowuje pracę doktorską na temat ideologii językowych na Śląsku Cieszyńskim. Tłumacz, redaktor, wikipedysta.

Kamil Czaiński – bohymista a podszukŏwŏcz ślōnskij gŏdki, dochtorant we Institucie Slawistyki Polskij Akadymije Nauk, spōłrealizuje wisynszaftowy projekt „Jynzykowŏ roztōmajtość w Polsce” a rychtuje dysertacyjõ na tymat jynzykowych ideologiji na Cieszyńskim Ślōnsku. Przekłŏdŏcz, redachtōr, wikipedysta.

Więcej o spotkaniu w naszych zapowiedziach >>>>

Wydarzenie na Facebooku >>>>

Książki śląskie w naszym katalogu >>>> 

Spotkanie z Kamilem Czaińskim plakat