Po dłuższej przerwie zapraszamy do czytelni!

Można na miejscu korzystać z książek i czasopism (limit: 1 osoba przy stoliku), komputerów (limit: 45 min) i ze stanowiska Academiki.

Czynna jest również czytelnia w Filii dla Dzieci. Dostępne są 2 stanowiska komputerowe z limitem korzystania 45 min dziennie, tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.