Najnowszy (16.) numer Rocznika Powiatu Oleskiego już do wypożyczenia i w czytelni!

Wszystkie numery Rocznika dostępne w naszej bibliotece – klik >>>>  

Roczniku Powiatu Oleskiego 2023

Jak nazywały się oleskie kina? Okazuje się, że było ich wiele! Dlaczego jedno z nich nazywało sie Ro-Li? Historię oleskich kin spisał Piotr Górok.

„Na 11 sesję sejmiku ziemskiego zaproszono nie tylko przedstawicieli panów, duchowieństwa, rycerstwa, ale również reprezentacje miast. Burmistrz Olesna i rada miejska z dumą udali się do Opole na sesję sejmiku terytorialnego.”
Dlaczego z dumą? Dlaczego rok później, w 1574 r. pozwano burmistrza i radę miejską? Kim byli włodycy? O tym można przeczytać w artykule Waldemara Szydły pt. „Zaorane, czyli Dlaczego pozwano burmistrza i radę miejską”.

Sowa niejedno ma imię! Może być puszczykiem, sóweczką, uszatką…. Które z sów można spotkać na naszym terenie? Odpowiedź w najnowszym (16.) numerze Rocznika Powiatu Oleskiego. Na pytanie, „Co na oleskiej ziemi huczy?”, odpowiada Maksymilian Dobosz; są też konteksty literackie.