W 11. Ogólnopolskim Rankingu  Bibliotek Oleska Biblioteka Publiczna znalazła się na 1. miejscu w województwie i 33. w kraju.

W rankingu oceniono 837 bibliotek, pod uwagę wzięto dane za 2020 rok. Do 31 lipca 2020 roku dyrektorką OBP była mgr Halina Szklanny, obecnie bibliotece dyrektoruje mgr Ilona Gnacy.

Jak dotąd najlepsze wyniki w rankingu OBP uzyskała w 2019 r. –  2. miejsce w województwie opolskim i 53. w kraju. Wszystkie wyniki rankingu można znaleźć w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 6 grudnia 2021 r.

Instytut Książki o rankingu >>>>

Dyplom Rankingu Bibliotek 2021
Dyplom Rankingu Bibliotek 2021