KOMUNIKATY

Olesno, dnia 1 grudnia 2023 r.

Wykonanie w 2023 r. zadania w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Realizację projektu zakończono 30 listopada 2023 r.

W ramach projektu zakupiono łącznie 1698 wol.:  1692 wol. książek i 6  wol. audiobooków.

Z dotacji BN : 631 książek, 1 audiobook

wkład własny: 1154 książki, 7 audiobooków.

Zakup zdalnych dostępów (Legimi): kody dostępu miesięczne łącznie – 144.

NPRCz. 2.0

Olesno, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Oleska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie w wysokości 16154 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów

NPRCz. 2.0

Olesno, dnia 30 listopada 2022 r.

Wykonanie w 2022 r. zadania w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0

Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Realizację projektu zakończono 30 listopada 2022 r.

W ramach projektu zakupiono łącznie 1698 wol.:  1692 wol. książek i 6  wol. audiobooków.

Z dotacji BN : 647 książek, 6 audiobooków

wkład własny: 1045 książek.

Zakup zdalnych dostępów (Legimi): kody dostępu miesięczne – 114.

NPRCz. 2.0

Olesno, dnia 17 października 2022 r.

17 października zmieniają się opłaty za upomnienia i niektóre usługi biblioteczne.

Z aktualnym cennik cennikiem można się zapoznać tutaj >>>> (pdf)

Opłata za upomnienie wysłane pocztą zwykłą (przesyłka listowa zwykła) wynosi obecnie 10,00 zł. Upomnienia przesyłane poczta elektroniczną pozostają bezpłatne. Zachęcamy do podawania adresu mailowego i sprawdzenia, czy podany adres jest aktualny.

Pełny link do cennika: https://bibliotekaolesno.pl/wp-content/uploads/2022/10/cennik-2022.pdf

Olesno, dnia 03 sierpnia 2022 r.

Oleska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie w wysokości 12384 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

Olesno, dnia 30 listopada 2021 r.

Wykonanie w 2021 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0

Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

Realizacje projektu zakończono 30 listopada 2021 r. W ramach projektu zakupiono łącznie 1858 wol.: 1836 książek i 22 audiobooki.

Z dotacji BN : 779 książek (41,93%)

19 audiobooków (1,02%)

wkład własny: 1057 książek (56,89%)

3 audiobooki (0,16%)

Książki dla dzieci i młodzieży stanowią 41,93% (779 wol.) , literatura piękna 40,96% (761 wol.), popularnonaukowe 15,93% (296 wol.), audiobooki 1,18% (22 wol.)

NPRCz. 2.0

Olesno, dnia 3 grudnia 2021 r.

OBP.021.1.2021

Zarządzenie Nr 10/2021

Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej

z dnia 3 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania urządzenia Czytak 4  w Oleskiej Bibliotece Publicznej  im. J. A. Pieloka w Oleśnie.

Na podstawie § 9  Regulaminu Organizacyjnego Oleskiej Biblioteki Publicznej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2020 z dnia 16 lipca 2020 zarządzam, co następuje:

  • 1

Wprowadzam Regulamin  wypożyczania urządzenia Czytak 4 w Oleskiej Bibliotece Publicznej im. J. A. Pieloka w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Regulamin, o którym mowa w § 1 określa zasady korzystania z warunki wypożyczenia odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak 4 dla czytelników niepełnosprawnych i niedowidzących

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Olesno, dnia 25 października 2021 r.

Oleska Biblioteka Publiczna im. J. A. Pieloka w Oleśnie uzyskała w 2021 roku dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

NPRCz. 2.0

Olesno, dnia 30 listopada 2020 r.

Wykonanie w 2020 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwotę dotacji wydatkowano w 100%. Zdanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od dnia 13.10.2020 r. do dnia 30 listopada 2020 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 106 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 199 wol. i dorosłych – 237 wol. (w tym książki z dużą czcionką – 3 wol.), książki mówione – 11 wol.

Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 211 wol., literaturę piękna dla dzieci, młodzieży – 530 wol. i dorosłych – 373 wol. (w tym książki z dużą czcionką – 8 wol.) oraz książki mówione – 25 wol.

W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Wszystkie zakupione zbiory udostępniono czytelnikom w formie wyodrębnionej kolekcji pn. Nowości.

Olesno, dnia 30 listopada 2019 r.

Wykonanie w 2019 r. zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwotę dotacji wydatkowano w 100%. Zdanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 143 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 830 wol. i dorosłych – 241 wol., książki mówione – 1 wol.

Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 209 wol., literaturę piękna dla dzieci, młodzieży – 547 wol. i dorosłych – 560 wol. (w tym książki z duża czcionką – 8 wol.) oraz książki mówione – 30 wol.

W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Wszystkie zakupione zbiory udostępniono czytelnikom w formie wyodrębnionej kolekcji pn. Nowości.

Olesno, dnia 30 listopada 2018 r.

Informacja o realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w 2018 r.

30 listopada 2018 r. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Z uzyskanych środków zakupiono 931 egzemplarzy za kwotę 17576 zł.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 233 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 407 . wol. i dorosłych – 291.wol. (w tym książki z dużą czcionką – 13. wol.). Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 405 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 521. wol. i dorosłych 381 wol. (w tym książki z dużą czcionką 15 wol.) oraz książki mówione – 36 wol.
Zadanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od 25 kwietnia 2017 do dnia 30 listopada 2018 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Olesno, dnia 30 listopada 2017 r.

Informacja o realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w 2017 r.

30 listopada 2017 r. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Z uzyskanych środków zakupiono 981 egzemplarzy za kwotę 18260 zł.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe – 127 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 481 . wol. i dorosłych – 356 .wol. (w tym książki z dużą czcionką – 12 . wol.) oraz książki mówione – 17 . wol. Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe – 112 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży – 183 . wol. i dorosłych 318 wol. (w tym książki z dużą czcionką 12 wol.) oraz książki mówione – 21 wol.
Zadanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od 5 czerwca 2017 do dnia 30 listopada 2017 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Olesno, dnia 3 lipca 2017 r.

W związku z remontem budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej i realizacją zadania pn. „Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia” tymczasowo zmieni się siedziba OBP.
Przy ulicy Dworcowej 1A (parter) od dnia 17 lipca 2017 r. uruchomiony zostanie punkt biblioteczny, w którym będzie można dokonywać zwrotów książek i w ograniczonym zakresie wypożyczeń.
Zmiany zostały wprowadzone do odwołania, tj. do czasu zakończenia remontu budynku głównego OBP. Za utrudnienia przepraszamy!
Godziny pracy punktu bibliotecznego:
poniedziałek, środa, piątek: – 8:00: – 16:00
wtorek, czwartek: – 10:00 – 18:00
Kontakt z biblioteką:
obp.@olesno.pl, bibliosfera@olesno.pl, obpwg@olesno.pl
GG 4442006,
www.facebook.com/oleskabp/
Dotychczasowe numery telefoniczne będą nieczynne.

Olesno, dnia 30 listopada 2016 r.

Informacja o realizacji zadania Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2016 r.
Oleska Biblioteka Publiczna im. J. A. Pieloka otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17860 zł.
Głównym celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe, literaturę piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki mówione w liczbie 901 wol. W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te ,które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Olesno, dnia 5 lutego 2016 r.

Wyniki ankiety

W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę Publiczną o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia.”, spełniając wymogi regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w dniach od 15 stycznia do 28 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się w formie pisemnych ankiet, które można było odebrać i złożyć w Wypożyczalni Głównej OBP. W wyznaczonym terminie wpłynęło 65 ankiet. W wyniku konsultacji poznaliśmy spostrzeżenia oraz oczekiwania czytelników, użytkowników oraz mieszkańców miasta i gminy Olesno wobec nowoczesnej biblioteki.
Opracowanie wyników ankiety przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .

Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Konsultacje społeczne

Oleska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie modernizacji i remontu oraz wyposażenia biblioteki. Zapraszamy czytelników, użytkowników i mieszkańców miasta i gminy Olesno do zabrania głosu. Kwestionariusz ankiety można otrzymać w Wypożyczalni Głównej OBP w godzinach otwarcia biblioteki do dnia 28 stycznia 2016 r.

Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Zestawienie ważniejszych imprez/wydarzeń kulturalnych planowanych w 2016 r.

Terminy ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w OBP planowanych w 2016 r. przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .

Olesno, dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja o realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w 2015 r.
30 listopada 2015 r. Oleska Biblioteka Publiczna im, Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki.” Priorytet 1.
Zakupiono 954 egzemplarzy za kwotę 17.480 zł.
Książki są już przekazane do Wypożyczalni Głównej i Filii.