1 lipca w Kościeliskach zmarł Jan Pielok, syn Jakuba Alberta Pieloka, patrona OBP, i przyjaciel biblioteki.

We wrześniu ubiegłego roku uczestniczył jeszcze w otwarciu biblioteki po kapitalnym remoncie.

Ja się bardzo cieszę, że dożyłem tego dzisiejszego dnia. […] Pamiętam, jak powstała biblioteka, były wielkie dyskusje, jakie imię jej nadać. Było kilka propozycji, ale ówczesny burmistrz wybrał na patrona mojego ojca. Zapytał mnie, czy się zgadzam, co miałem powiedzieć „nie”. – mówił wtedy w rozmowie z dziennikarką „Kulis Powiatu”.

Jan Pielok urodził się 23 czerwca 1922 r. w Kościeliskach. Jego ojciec był uczestnikiem III powstania śląskiego, działaczem Związku Polaków w Niemczech. W 1941 r. rodzinę Pieloków wysiedlono i skierowano na przymusowe roboty do Hanoweru. Jan Pielok należał do radłowskiego koła ZBoWID, był członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, działaczem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnie.

Jan Pielok w OBP – wrzesień 2019 r.