Zapraszamy do rozmowy o „Lekturach nadobowiązkowych” Wisławy Szymborskiej.