Książki nie tylko opisują historię, same bywają jej świadkami, widzą to i owo i czasem mówią o tym, niekoniecznie zgodnie z tematem, o którym same traktują.

Przykładem tytuł z naszych zbiorów, poświęcona historii Wielkiej Brytanii książka J. R. Seeleya,  która stała się drobniutkim świadectwem historii Olesna.

Wydaną w 1930 r. książkę zakupiono w księgarni A. Richtera, o czym świadczy nalepka księgarni na odwrocie okładki:

A. Richter Buch & Papier-Handlungung Rosenberg O/S.

Na której czytamy:

(czyli: A. Richter Buch & Papier-Handlungung (czyli: A. Richter Buch & Papier-Handlungung Rosenberg O/S.).Rosenberg O/S.).

Książka trafiła do biblioteki jednej z miejscowych szkół, o czym z kolei zaświadcza pieczęć na karcie tytułowej,

Bücherei der Staatl. Aufbaufschule Rosenberg O/S.

Co do księgarni, to mieściła się ona w oleskim Rynku, obok ratusza, o czym dowiadujemy się z ogłoszenia prasowego zreprodukowanego w albumie Rosenberg Oberschlesien in alten Ansichtskarten na s. 191:

A. Richter Buch & Papier-Handlungung

Oprac. Antoni Bojanowski, tekst pierwotnie ukazał się
na bibliotecznym blogu w 2013 r.