Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

„Modernizacja biblioteki głównej wraz z filią dla dzieci”

Projekt obejmował całkowity remont budynku głównego biblioteki wraz z filią dla dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Kwota dofinansowania wynosiła 660.000 złotych, które przeznaczono na termomodernizację i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, zakup niezbędnego wyposażenia poprawiającego standard funkcjonowania biblioteki.