Razem z Instytutem Książki z Krakowa prowadzimy badanie ankietowe czytelników książek. To kontynuacja badań czytelnictwa rozpoczętych dwa lata temu. Tym razem ankietowanie było rozciągnięte w czasie, w ciągu pół roku pojawiły się 3 ankiety.

Zapraszamy do wypełnienia trzeciej ankiety. Wystarczy kliknąć link: https://2020czytelnicy3.webankieta.pl/

Naszą prośbę kierujemy również do osób, które nie wypełniały wcześniejszych ankiet.