Siódma książka Danuty Gmur i siódme spotkanie autorskie w OBP.