Znajdziesz mnie w bibliotece!

W tegorocznym Tygodniu Bibliotek zaprosimy – pod długiej przerwie – do czytelni i będziemy przypominać, co można znaleźć w bibliotece.

Tydzień Bibliotek 8-15 V 2021