Aby Święta Bożego Narodzenia

upłynęły w radości i spokoju,

 a nadchodzący Nowy Rok

 spełnił wszystkie oczekiwania,

Życzą

Dyrektor i pracownicy

Oleskiej Biblioteki Publicznej