Twórczość literacka Karola Wojtyły (Jana Pawła II, 18 V 1920 – 2 V 2005) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej i dramaty (Przed sklepem jubilera, wystawiony 1981, Brat naszego Boga, wystawiony 1980, poświęcony życiu świętego Alberta); w 1980 r. wydano wybór utworów Poezje i dramaty. Działalność literacka zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Wyjątkiem jest jednak wydany 6 marca 2003 „Tryptyk rzymski”, który sygnował już jako Jan Paweł II.

Na motywach dramatu „Przed sklepem jubilera” w 1989 powstał film w reżyserii Michaela Andersona, w którym udział wzięli m.in. Burt Lancaster (jubiler) i Daniel Olbrychski (ksiądz Adam).

*Literatura świata. Encyklopedia PWN. Warszawa 2007 s. 371

Wśród mężów stanu, monarchów, wodzów XX w., ani jednej postaci, która by odpowiadała naszemu obrazowi królewskiego majestatu, z wyjątkiem Karola Wojtyły. Tylko On mógłby naprawdę grać królów Shakespeare’a.

Czesław Miłosz o Janie Pawle II

„Miłosz podekscytowanym głosem mówił: – Panie Marku, on w chwilę po swojej śmierci będzie już kanonizowany!” Krótko potem napisał odę na 80. urodziny Jana Pawła II.*

*Marek Skwarnicki: Mój Miłosz, Kraków 2004, s. 181

Do wypożyczania w OBP i słuchania:

  • Papieska pastorałka. Ojciec Święty Jan Paweł II śpiewa „Oj, Maluśki, Maluśki. Jan Nowicki czyta fragment Ewangelii wg św. Łukasza [sygn. CAD 61]
  • Pieśń o słońcu niewyczerpanym : (fragment 13) ; Wołanie moje (wg „Księgi Psalmów”)/ wyk. Halina Frąckowiak [sygn. CAD 205]
  • I Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 1979 [sygn. CAD 92]
  • Tryptyk rzymski / czyta Krzysztof Globisz. [sygn. KM 81]

MARZEC 2015 – WYSTAWA W OBP