Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku jest przeprowadzany od 01 kwietnia od 30 września. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca do spis przez telefon na infolinii spisowej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Internetowo można się spisać również w urzędach gmin na specjalnie udostępnionych stanowiskach komputerowych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Spisać się można również na infolinii spisowej pod numerem: 22 279 99 9. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. Dane rachmistrza będzie można zweryfikować pod numerem: 22 279 99 99.

Źródło informacji: Urząd Miejski w Oleśnie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - spisz się przez Internet