Przypominamy: wejście do biblioteki tylko w maseczce ochronnej!