14 września w DKK będziemy rozmawiać o twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Bogata kolekcja twórczości Norwida dostępna jest on-line w Polonie >>>>

Biblioteka Narodowa posiada największy zbiór rękopisów, pierwodruków oraz rysunków Cypriana Kamila Norwida (1821–1883), jednego z najwybitniejszych poetów doby romantyzmu. W kolekcji – obok listów, kartek z pamiętników czy autografów najbardziej znanych utworów poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych (np. wiersze z cyklu Vade-mecum, szkic Rzecz o wolności słowa czy komedia Miłość czysta u kąpieli morskich), a także przekładu fragmentów utworów Homera i Szekspira – można obejrzeć liczący ponad trzysta obiektów zbiór rysunków poety, w większości pochodzących ze spuścizny po Zenonie Przesmyckim-Miriamie, popularyzatorze i wydawcy twórczości Norwida.