Razem z Instytutem Książki z Krakowa prowadzimy badanie ankietowe czytelników książek. To kontynuacja badań czytelnictwa rozpoczętych dwa lata temu. Tym razem ankietowanie jest rozciągnięte w czasie, w ciągu pół roku pojawią się 3 ankiety.

Zapraszamy do wypełnienia drugiej ankiety. Wystarczy kliknąć link: https://2020czytelnicy2.webankieta.pl/

Naszą prośbę kierujemy zarówno do uczestników badania, rozpoczętego przed wakacjami, jak i do osób, które nie wzięły w nim wówczas udziału.

Ankieta 2020
Webankieta, cz 2