Instytut Książki, korzystając z pomocy bibliotek publicznych, kontynuuje badanie czytelnictwa rozpoczęte dwa lata temu.  Tym razem ankietowanie będzie rozciągnięte w czasie – w ciągu pół roku pojawią się 3 ankiety.

Tematem badania jest czytanie książek, ale w pierwszej ankiecie uwzględniono również sprawy codzienne.

Link do ankiety: https://2020czytelnicy1.webankieta.pl/